ОПЛАТА ТОВАРУ

  • Найменування, номенклатура, асортимент, кількість і ціна Товару вказуються в Рахунку-фактурі
  • Оплата за Товар здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

Реквізити банку:

р / р 26006028551001 в АТ «ТАСкомбанк», МФО 339500